HopeTV.sk banner

Kresťanský internetový portál HopeTV.sk

Dňa 5.4.2017 bol spustený kresťanský internetový portál HopeTV.sk, ktorý je súčasťou medzinárodnej televíznej siete Hope Channel. Spolupracuje s univerzitami, nemocnicami, vydavateľstvami, rozhlasovými a televíznymi stanicami po celom svete. Táto spolupráca prináša programy, ktorých cieľom...

TDO Sátoraljaújhely

Týždeň duchovnej obnovy 2017

Prijmite naše srdečné pozvanie na letný Týždeň duchovnej obnovy, 6. – 13. augusta 2017 v príjemnom prostredí najväčšieho protestantského školiaceho a relaxačného strediska v strednej Európe, v Novom Meste pod Šiatrom.