Budúcnosť zeme podľa Biblie

Budúcnosť našej Zeme podľa Biblie

K čítaniu najčítanejšej knihy sveta – Biblie – sa hlási veľa Slovákov, avšak len málo z nich pozná obsah jej poslednej časti, ktorá nesie názov Zjavenie Jána alebo aj Apokalypsa. Mnohí kresťania ju považujú za tajomnú a ťažko pochopiteľnú, pretože je plná symbolov. Biblia sama však ponúka kľúč k tomu, ako túto záverečnú časť čítať a ako získať informácie, ktoré dokážu aj modernému človeku 21. storočia priniesť nový pohľad na vlastnú budúcnosť.