Budúcnosť zeme podľa Biblie

Budúcnosť našej Zeme podľa Biblie

K čítaniu najčítanejšej knihy sveta – Biblie – sa hlási veľa Slovákov, avšak len málo z nich pozná obsah jej poslednej časti, ktorá nesie názov Zjavenie Jána alebo aj Apokalypsa. Mnohí kresťania ju považujú za tajomnú a ťažko pochopiteľnú, pretože je plná symbolov. Biblia sama však ponúka kľúč k tomu, ako túto záverečnú časť čítať a ako získať informácie, ktoré dokážu aj modernému človeku 21. storočia priniesť nový pohľad na vlastnú budúcnosť.

Pathfinder Petržalka

Klub Pathfinder v Petržalke

Cieľom činnosti klubu prieskumník Pathfinder je snaha podporiť rozvoj osobnosti mladých ľudí a to v oblasti fyzickej, duchovnej i mravnej, s dôrazom na vytváranie pozitívneho vzťahu k prírode, spoločnosti i jednotlivým ľuďom v duchu kresťanských zásad.

20. výročie Klubu zdravia

Spomienkové víkendové stretnutie vedúcich, aktivistov, spolupracovníkov a sympatizantov Klubov zdravia sa uskutoční v termíne 18. – 20. novembra 2016 v Ostrave. Bohatý program bude zahŕňať zdieľanie, skúsenosti, spomienkové fotografie a videozáznamy a v neposlednej rade ďakovné modlitby, všetko vyvrcholí slávnostnou Bohoslužbou.