10 dní modlitieb

V dňoch 6. až 16. januára 2016 organizuje naša cirkev po celom svete Desať dní modlitieb za vyliatie Ducha Svätého. Témou modlitebných stretnutí je „Zostať v Kristovi – plnosť života“. V priebehu týchto dní sa budeme venovať otázke, ako zostávať v Kristovi a prijímať jeho život, ktorý nám ponúka v hojnosti. Stretnutia sú pre nás nielen výzvou pre obohatenie z Božieho slova, ale najmä príležitosťou k modlitebnému stíšeniu a príhovorným prosbám za druhých.

Materiál v elektronickej podobe a ďalšie potrebné informácie nájdete na stránkach cirkvi www.casd.sk alebo na www.casd.cz. Záverečná sobota 16. januára môže byť pre vás inšpiráciou pre mimoriadne vyjadrenie vďačnosti voči nášmu Pánovi, ktorý sa stará nielen o naše potreby, ale je pripravený sa cez nás starať aj o potreby našich blížnych.

Peter Čík / Mikuláš Pavlík / Marek Škrla
tajomník / predseda / hospodár