ADRA – Staň sa dobrovoľníkom a pomáhaj utečencom v Chorvátsku

Milé sestry, bratia a priatelia

Prežívame zvláštne obdobie v roku. Vianočné sviatky a koniec roka sú väčšinou príležitosťou stráviť viac času s rodinou, priateľmi, oddýchnuť si, bilancovať ďalších 365 dní za nami, načerpať nové sily, predstavovať si, plánovať a dávať si predsavzatia do ďalšieho roka.

Súčasne však Európa zažíva najväčší prílev utečencov a migrantov od konca druhej svetovej vojny. Na potreby týchto ľudí reaguje aj ADRA Slovensko projektom v spolupráci s ADRA Chorvátsko. Je to príležitosť aj pre vás pripojiť sa k dobrovoľníkom a priložiť ruku k dielu.ADRA Chorvátsko

Projekt:
Cieľom predkladaného projektu je zabezpečenie základných ľudských potrieb a zníženie zraniteľnosti utečencov v TAC (transmit addmission centre) v Slavonskom Brode v Chorvátsku, prostredníctvom distribúcie materiálnej pomoci (napr. hygienických balíčkov, dek, uterákov a pod.) pre približne 250 rodín. Materiálna intervencia sa tak dotkne približne 1 250 individuálnych príjemcov (rodiny, starší ľudia, ženy, ľudia s fyzickými ťažkosťami alebo postihnutiami). Okrem materiálnej pomoci sa týmto ľuďom dostane aj pomoc vo forme psychickej podpory, poskytovanie krízovej intervencie a organizovanie voľnočasových aktivít s deťmi.

Aktivity:
Dobrovoľníci budú zapojení do nasledovných činností:
– distribúcia materiálnej pomoci utečencom,
– psychická podpora pre príslušníkov ohrozených skupín,
– poskytovanie krízovej intervencie,
– voľnočasové aktivity s deťmi,
– koordinácia činností projektového tímu ADRA Slovensko s lokálnym partnerom a ostatnými zapojenými organizáciami.

Dobrovoľníci budú v Chorvátsku koordinovaní terénnym projektovým manažérom ADRA Slovensko.

Obdobie trvania projektu:
01.01.2016 – 30.04.2016

Na ako dlho:
Jedná sa o 1-2 týždňové turnusy dobrovoľníkov, prvý s odchodom v polovici januára. V rámci prípravy absolvujú dobrovoľníci tiež krátke pred-výjazdové školenie v krízovej intervencii.
Podľa údajov z 23.12.2015 je potreba aspoň 12 dobrovoľníkov v teréne denne. Jedná sa o prácu na 3 smeny, t.j. 4 dobrovoľníci po 8 hodín.

Lokalita:
Slavonsky Brod a okolie, Chorvátsko

Požiadavky:
– základná znalosť anglického jazyka
– vek nad 18 rokov
– výhodou, ale nie nevyhnutnosťou, je skúsenosť v pomáhajúcich profesiách a odboroch ako medicína, psychológia, sociálna práca, práca s deťmi a pod.

Náklady:
Doprava do/z Chorvátska, doprava v mieste pobytu, strava, ubytovanie sú hradené.

Prihlášky:
Záujemcovia kontaktujte priamo ADRA Slovensko, e-mailom na adrese:
lukas.zamborsky@adra.sk
+ 421 918 837 693

Prihláseným záujemcom obratom zašleme detailné informácie.

Ak máte záujem a viete, že nemôžete vycestovať napr. v januári, ale môžete neskôr, napr. v apríli, dajte nám vedieť už teraz z dôvodu lepšieho plánovania.

Fakty:
Za viac ako 4 roky si vojna v Sýrii vyžiadala viac ako 250 000 ľudských životov. Ďalších takmer 16 miliónov, nachádzajúcich sa v Sýrii alebo v zahraničí potrebuje pomoc. Len v Turecku sa dnes nachádzajú 2 milióny utečencov zo Sýrie a momentálne každý piaty obyvateľ Libanonu je sýrčan.

Ale ľudia utekajú aj z ďalších krajín ako sú napríklad do chaosu uvrhnutý Irak, destabilizovaný Afganistan či diktátorsky režim v Eritrei, konflikt v stredoafrickej republike alebo niekoľko desaťročí v občianskej vojne zmietané Somálsko.
Nepochybne v skupinách utekajúcich ľudí sú aj ekonomickí migranti z iných krajín. To však ale nezmenšuje potrebu ľudí utekajúcich pred vojnou. Rodiny s deťmi, mladí ľudia ale aj staršia generácia, všetci títo potrebujú stravu, zdravotnú starostlivosť, strechu nad hlavou, ochranu a zachovať si ľudskú dôstojnosť.

Naďalej trvá aj verejná zbierka na pomoc utečencom. Prispieť môžete na číslo účtu 4975241312/0200, (v tvare IBAN: SK4802000000004975241312) variabilný symbol: 11601152. V poznámke uveďte skratku „REF”.

Patrí vám vďaka nielen za Vašu modlitebnú a finančnú podporu, ale aj za prejavenie ochoty zapojiť sa do praktickej služby a stať sa dobrovoľníkom!

Nech Vás Pán Boh chráni a žehná!

Daniel Kaba, riaditeľ ADRA, o.z.
Bohumil Kern, predseda CASD a správnej rady ADRA