Biblický Pátrač 2017

Biblický Pátrač 2017 – súťaž pre deti a mládež.Biblický Pátrač 2017

V tomto školskom roku prebehne druhý ročník biblickej súťaže pre deti, a tentoraz aj pre mládež. Po novom by súťažiaci mali študovať zadané biblické knihy v troch blokoch prvého kola. Súťaž opäť ukončí celoslovenské, finálové kolo.

Prvý blok začína 20. septembra štúdiom ev. podľa Lukáša. V ďalších blokoch sa (podľa vekových kategórií) bude študovať kniha Daniel a List Galaťanom. Prihlásiť sa do súťaže je možné do konca septembra. Podrobné informácie nájdete na http://dss.casd.sk.

za DSŠ Lýdia Grešová a Jozef Plachý

Potrebné materiály si môžete stiahnuť aj tu:

Prihláška
Pravidlá
Zadanie