Kategória: Oznamy

ADRA Chorvátsko

ADRA – Staň sa dobrovoľníkom a pomáhaj utečencom v Chorvátsku

V súčasnosti Európa zažíva najväčší prílev utečencov a migrantov od konca druhej svetovej vojny. Na potreby týchto ľudí reaguje aj ADRA Slovensko projektom v spolupráci s ADRA Chorvátsko. Je to príležitosť aj pre vás pripojiť sa k dobrovoľníkom a priložiť ruku k dielu.

Biblia

Biblický pátrač – súťaž pre deti

Súťaž má za cieľ súťaživou formou zapojiť deti, rodičov, či učiteľov detí do samostatného postupného čítania a spoznávania Biblie. Božie slovo je pre nás prioritou v oblasti života a viery a radi by sme, aby deti Bibliu čítali aj samostatne, ale potrebujú k tomu vedenie rodičov a podporu aj od učiteliek v DSŠ, či vodcov v Klube pathfinder.

10 dní modlitieb

10 dní modlitieb

V dňoch 6. až 16. januára 2016 organizuje naša cirkev po celom svete Desať dní modlitieb za vyliatie Ducha Svätého. Témou modlitebných stretnutí je „Zostať v Kristovi – plnosť života“. V priebehu týchto dní...

Oznam – mimoriadna zmena Bohoslužby

Dovoľujeme si Vás informovať, že z dôvodu neúčasti brata Dwighta Nelsona na únijnom stretnutí ASi-CS sa mení program Bohoslužby vo zbore na Cablkovej dňa 21.11.2015.

Oznam – mimoriadna zmena Bohoslužby

Milí bratia, milé sestry, milí priatelia, dovoľujeme si Vás informovať, že včera večer došlo k mimoriadnej zmene našich plánovaných sobotných aktivít a všetky bratislavské zbory a skupinky sa zajtra – 1.8.2015 – stretávajú na...

EKO burza

Možnosť zbaviť sa nadbytočného oblečenia, či vecí z domácnosti a tiež aj možnosť získať nejaké potrebné veci ZADARMO. Zvyšné veci, ktoré zostanú sa darujú na pomoc sociálne slabším ľuďom.

Pomôžme Nepálu

Agentúra pre pomoc a rozvoj ADRA Slovensko vyhlasuje zbierku na pomoc obetiam ničivého zemetrasenia v Nepále. Lokálna pobočka organizácie distribuuje postihnutým zemetrasením humanitárnu pomoc na mieste.

Generálna konferencia vyzýva ku 100 dňom modlitieb

Výzva k 100 dňom modlitieb! Predstavte si milióny adventistov siedmeho dňa po celom svete, ktorí sa sto dní modlia za jednu vec! Prosme o to, aby všetci členovia našej cirkvi plne prežívali prítomnosť Ducha Božieho a odovzdali sa Jeho vedeniu.

Audioarchív – Kázne

Teraz môžete na našej stránke nájsť už aj archív kázní z Božieho slova – vyskúšajte hore v ponuke “Audioarchív” -> “Kázne”…