Kategória: Pozvánky

Seriál Hľadanie, Petržalka 2018

Dokumentárny seriál Hľadanie

Pozývame Vás na dokumentárny seriál Hľadanie, spojený s diskusiou. Seriál umožňuje pootvoriť dvere novej perspektíve života uprostred stále sa prehlbujúcich kríz. Tých, ktoré zúria okolo nás, aj v nás. Pomáha formulovať vlastné odpovede na...

PSE 2018

PSE 2018: 180°

Ak túžite vidieť najväčšie Božie zázraky súčasnosti, ak chcete počuť skúsenosti o pôsobení moci živého Boha a zakúsiť prítomnosť Ducha Svätého, ak chcete prežiť duchovné povzbudenie a prijať požehnanie, príďte na PS:e 2018 v Banskej Bystrici.

TDO Sátoraljaújhely

Týždeň duchovnej obnovy 2018

Prijmite naše srdečné pozvanie na letný Týždeň duchovnej obnovy. Uskutoční sa od 29. júla do 5. augusta 2018 v meste Sátoraljayújhely v Maďarsku. Veríme, že takto spoločne strávený čas bude pre nás všetkých požehnaním aj radosťou a prinesie duchovnú obnovu s trvalým vplyvom na náš osobný, rodinný, cirkevný a spoločenský život.

Koncert Kašlík Family

Koncert Kašlík Family

Srdečne vás chceme pozvať na koncert Kašlík Family, ktorý sa bude konať v sobotu 13. januára 2018 o 17.00 hod. v zborovom dome na Cablkovej ulici č. 3 v Bratislave. Na koncerte zaznejú kresťanské piesne a aj inštrumentálne skladby. Obsahom piesní je viera v živého Boha a oblasť medziľudských vzťahov.

Generácia 50+, 2018

Generácia 50+ Nízke Tatry, 2018

Generácia 50+ nie je stratenou generáciou. Dnes je to generácia veľmi aktívnych ľudí, ktorí sa vzdelávajú, cestujú, športujú a akokoľvek sa držia hesla: “V zdravom tele – zdravý duch!” Opäť vás pozývame stráviť týždeň...

Livin 2018

Livin 2018

Mladí ľudia v tomto veku riešia dve otázky, „Kto som?“ a „Kam patrím?“. Livin reaguje na tieto otázky a na potrebu hľadania vnútornej istoty a ukotvenia v živote mladého človeka.

Vidieť srdcom 2017

Vidieť srdcom 2017 – dobročinný jarmok

Komunitné centrum UNIK vás pozýva na dobročinný jarmok – “Vidieť srdcom“, ktorý sa uskutoční v sobotu 9.12.2017 v priestoroch čajovne na Ferienčíkovej o 17:00 hod. Tento rok sme sa opäť rozhodli oprášiť starú známu...