Kategória: Prednášky

HopeTV.sk banner

Kresťanský internetový portál HopeTV.sk

Dňa 5.4.2017 bol spustený kresťanský internetový portál HopeTV.sk, ktorý je súčasťou medzinárodnej televíznej siete Hope Channel. Spolupracuje s univerzitami, nemocnicami, vydavateľstvami, rozhlasovými a televíznymi stanicami po celom svete. Táto spolupráca prináša programy, ktorých cieľom...

Budúcnosť zeme podľa Biblie

Budúcnosť našej Zeme podľa Biblie

K čítaniu najčítanejšej knihy sveta – Biblie – sa hlási veľa Slovákov, avšak len málo z nich pozná obsah jej poslednej časti, ktorá nesie názov Zjavenie Jána alebo aj Apokalypsa. Mnohí kresťania ju považujú za tajomnú a ťažko pochopiteľnú, pretože je plná symbolov. Biblia sama však ponúka kľúč k tomu, ako túto záverečnú časť čítať a ako získať informácie, ktoré dokážu aj modernému človeku 21. storočia priniesť nový pohľad na vlastnú budúcnosť.

Modlitebný týždeň 2016

Modlitebný týždeň 2016 – Misia v našom živote

Myšlienka misie má pôvod v nebi. Skôr než hriech zasiahol svet, božská Trojica pripravila plán záchrany ľudstva v prípade, že sa satanovi podarí zviesť ľudstvo na hriech. Keby sa tak stalo, Boh Otec vyšle...