Akcie detí v našom zbore

Akcie detí v našej cirkvi sú organizované občianskym združením Pathfinder. Viac informácii môžete nájsť na: www.pathfinder.sk .

V Bratislave sa spolu stretávame v Centre voľného času, Gessayova 6, Petržalka, pravidelne každú stredu od 16:00 – 17:30 hod. Kontaktná osoba: Juraj Turóci – 0948/526 722.

Mládež sa aktuálne stretáva v priestoroch Komunitného centra UNIK na Ferienčíkovej 5, každý utorok a piatok od 17:00 hod. Kontakty nájdete na stránke s aktivitami nášho zboru.