Modlitebný týždeň 2016 – Misia v našom živote

Myšlienka misie má pôvod v nebi. Skôr než hriech zasiahol svet, božská Trojica pripravila plán záchrany ľudstva v prípade, že sa satanovi podarí zviesť ľudstvo na hriech. Keby sa tak stalo, Boh Otec vyšle svojho Syna na misiu, aby zachránil stratených ľudí. Bude to veľmi nákladná misia. Emanuel v preklade znamená Boh s nami. „Kristus vezme na seba vinu a hanbu hriechu, ktorý je Bohu taký odporný, že odlúči Otca od Syna. Pre záchranu strateného ľudstva podstúpi Kristus najväčšie utrpenie.“ (PP 40; PP 63) Kristus, ktorého uctievali nebeské bytosti, opustí nebeskú čistotu, pokoj a radosť a príde splniť svoje poslanie na temnom a hriechom zamorenom svete. Jeho poslaním bude hľadať a zachrániť stratených. Princíp Božej misie je od počiatku rovnaký. V priebehu stáročí Boh vysielal misionárov, aby plnili tento cieľ.

Prednášky modlitebného týždňa 2016 nesú názov “Misia v našom živote” a stiahnúť si ich môžete nižšie.

Prednášky MT 2016

K podpore modlitebného týždňa pripravilo mediálne centrum HopeTV.cz zamyslenie kazateľa Jindřicha Černohorského s názvom “Na všechny strany”. Video bude možné vidieť od štvrtka 27.10.2016 na YouTube kanáli HopeTV: https://www.youtube.com/user/studioAWR . Tiež bude následne k dispozícii na stiahnutie: http://www.hopetv.cz/mt2016