Modlitebný týždeň kresťanského domova 2019

Modlitebný týždeň kresťanského domova 2019V dňoch 10. – 16. 2. 2019 prebehne modlitebný týždeň kresťanského domova Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Radomír Jonczy, vedúci oddelenia kresťanského domova pri Česko-Slovenskej únii Cirkvi adventistov siedmeho dňa, pripravil v spolupráci s odborníkmi z Cirkvi adventistov siedmeho dňa, zaoberajúcimi sa rodinnou problematikou, prednášky modlitebného týždňa kresťanského domova pod názvom „Zabijaci manželstva a ako sa pred nimi brániť“.

Poteší nás, keď sa nad ich posolstvom spolu s manželskými pármi a rodinami vo svojich zboroch zamyslíte, prípadne k nim pozvete i svojich priateľov a verejnosť. Aj takáto aktivita môže byť jednou z foriem využitia Národného týždňa manželstva v prostredí, v ktorom žijete. Prednášky si môžete stiahnuť nižšie. Taktiež HopeTV vydalo pri tejto príležitosti video, jeho prvú časť si môžete tiež pozrieť nižšie.

Prednášky MT KD 2019