Prednáškový cyklus “Tajomstvá dávnych faraónov”

Tajomstvá dávnych faraónovPoďte s nami na dobrodružnú cestu po stopách objavovania historickej dôveryhodnosti Biblie. Postupne zistíme, že archeológia nám jasne ukazuje, že dobové pozadie príbehov v nej opísaných, je pevne zakotvené v dejinách Starovekého Blízkeho východu.

Starovekým Egyptom Vás prevedie prednášajúci Bc. Marek Riečan. Obsahom a cieľom týchto prednášok bude potvrdenie pravdivosti jednotlivých skutočnosti opísaných Bibliou odohrávajúcich sa v Egypte a na Blízkom Východe v období medzi rokmi 2000 – 1400 pred Kristom.

Poslucháčom budú pútavým rozprávaním a premietaním obrazových podkladov predložené staršie aj novšie objavy a poznatky Egyptskej archeológie a histórie. Budete mať možnosť porovnať a sami posúdiť, či Biblia obsahuje výmysly a bájky, alebo je skutočne dôveryhodnou knihou. Ak by si niekto myslel, že dejiny Egypta sú čisto mužskou záležitosťou, tak ženské publikum isto zaujme prednáška o egyptskej faraónke Hatšepsut, ktorá pisateľovi prvých 5 kníh Biblie zachránila život…

Všetky informácie o mieste konania, čase a jednotlivých témach nájdete v priloženom obrázku.