PS:e 2015 – Oslavujme Ho

“Oslavujte Hospodina zástupov, pretože Hospodin je dobrý, jeho milosť trvá naveky” (Jer 33,11).
PS:e 2015 - Oslavujme Ho
Priamy prenos môžete sledovať po kliknutí na nasledujúci odkaz: PSE Online vysielanie

Keď som bol tridsaťročný, bol som na svojom druhom kazateľskom mieste vo Fiľakove. Vo Fiľakove sa mi narodilo prvé dieťa, dcéra Janka. Písal sa rok 2000 a ľudstvo žilo v očakávaní konca sveta. A keď nie konca sveta, tak aspoň v očakávaní kolapsu počítačov a počítačových sietí…
Nič z toho sa nestalo. A za tých tridsať rokov neskončila ani Pieseň v službe evanjelia. Aj vďaka tomu môžeme tento rok bilancovať naše “Psečko” po tridsiatich rokoch. Áno, tohtoročný jubilejný ročník je už tridsiaty.

Tridsiaty ročník je príležitosťou na výnimočnú oslavu. Chceme spolu s vami všetkými, ktorí ste zažili, alebo vystúpili na nejakom ročníku PSE, oslavovať. Chceme spolu s vami oslavovať Boha. Boha Stvoriteľa, ktorý všetkému dáva život. Boha Otca, ktorý všetko udržiava v pohybe. Boha, ktorý všetkému dáva trvanie a Ježiša, ktorý všetko privedie k slávnemu koncu, aby začal niečo nové, čo už nebude trvať tridsať rokov, ale celú večnosť, pretože už nebude dôvod na žiaden koniec.

PS:e prešlo rôznymi fázami svojho života. Tá posledná je zameraná na službu, na vzájomnú inšpiráciu a motiváciu k službe. Službu vnímame ako jeden z najmocnejších spôsobov, ako tomuto svetu prinášať evanjelium rôznymi spôsobmi. Preto tridsiaty ročník PS:e bude veľmi inšpiratívny, skúsenosťami zo služby a mocným Slovom od nášho Nebeského Otca.

Samozrejme bude veľký priestor aj na spomienky. Budeme počuť piesne, ktoré nám ostali v našich srdciach, a ktoré si ešte aj po rokoch radi spievame, lebo nimi Oslavujeme Boha. Budeme sa môcť stretnúť s tými, ktorí tieto piesne na PS:e v minulosti spievali.

V piatok budeme na počiatky PS:e spomínať s otcami zakladateľmi a budeme zisťovať, či PS:e ešte stále má ten náboj, ako na začiatku. A v sobotu večer bude výnimočné “Deja Vu” – o čom všetkom bude, sa na vlastné oči presvedčíme už 30. mája.

Tak ako vždy, PS:e je pre každého, „pre mladého i starého”, pretože len tak Ho môžeme všetci spolu oslavovať. Poznačme si 30. máj do svojich kalendárov. Napíšme si do kalendára veľkú číslicu 30 a stretneme sa na spoločnej oslave nášho Nebeského Otca.

Áno, náš Boh je jediný, ktorý si zaslúži byť oslavovaný a vyvyšovaný. Príďme Ho v sobotu 30. 5. 2015 spolu oslavovať. A dovtedy, deň čo deň, Oslavujme Ho! – svojim životom, svojou službou a vo svojom srdci.

PS: S oslavou a spomienkami začneme už v piatok večer, budeme pokračovať bohatým programom v sobotu a doprajeme si luxus, že ostanete až do nedele, kedy bude pripravený špeciálny program.
PS 2: Za organizačný tím PS:e 2015, vás bratia a sestry chceme poprosiť, pošlite nám akékoľvek vaše fotky zo starších ročníkov PSE. Čím staršie tým lepšie. Stačí fotku naskenovať alebo nafotiť mobilom a poslať mailom na fkolesar@casd.sk, alebo piesenevanjelia@gmail.com.

Viac informácií môžete nájsť na webovej stránke: http://pse.casd.sk

Za organizačný tím PS:e 2015
František Kolesár