Rozpis Bohoslužieb

Bohoslužby v mesiaci október 2019

Dátum Ferienčíkova (mapa) Dúbravka (mapa)
5. J. Války Skupinové štúdium
12. P. Čík BA2
19. BA1
privítanie Alexeja Muráňa
BA1
26. M. Riečan, ČZ A. Muráň

Bohoslužby v mesiaci november 2019

Dátum Ferienčíkova (mapa) Dúbravka (mapa)
2. H. Becz A. Vrbanová
9. D. Novomeský st. BA2
16. H. Becz J. Obrcian
23. M. Riečan M. Bieliková
30. ASI Crown Plaza ASI Crown Plaza

Bohoslužby v mesiaci december 2019

Dátum Ferienčíkova (mapa) Dúbravka (mapa)
7. M. Riečan
(detská Bohoslužba)
Skupinové štúdium
14. S.Bielik / M.Riečan VP BA2
21. H. Becz BA2
28. J. Januška BA2