Rozpis Bohoslužieb

Bohoslužby v mesiaci apríl 2019

Dátum Ferienčíkova (mapa) Dúbravka (mapa) Petržalka (mapa)
6. B. Kern M. Majtán M. Riečan
13. J. Války BA2 J. Obrcian
20. H. Becz BA2 BA1
27. M. Majtán VDO Podhajská VDO Podhajská

Bohoslužby v mesiaci máj 2019

Dátum Ferienčíkova (mapa) Dúbravka (mapa) Petržalka (mapa)
4. K. Badinský M. Bossányiová M. Riečan
11. M. Riečan
ČZ
BA2 J. Turóci
18. M. Majtán M. Hreňo K. Badinský
25. S. Bielik H. Becz M. Homišin

Bohoslužby v mesiaci jún 2019

Dátum Ferienčíkova (mapa) Dúbravka (mapa) Petržalka (mapa)
1. H. Becz M. Majtán J. Turóci
8. Konf. ČSU – prenos (BA1) Konf. ČSU – prenos (BA1) Konf. ČSU – prenos (BA1)
15. BA1 BA1 BA1
22. M. Riečan B. Soós M. Majtán
29. M. Riečan M. Majtán BA1