Sobotná škola

Pravidelné biblické štúdium Biblie v triedach prebieha v našom zbore každú sobotu od 9:30 hod. Každý týždeň si preštudujeme jednu tému, ktorá je rozdelená na dni. Viac informácii o sobotnej škole, biblické texty a študijné materiály nájdete na http://sobotnaskola.casd.sk

V 3. štvrťroku 2019 je témou sobotnej školy Služba núdznym.