Aktivity zboru

Pravidelné aktivity zboru

Deň Čas Kde Aktivita Viac info
Pondelok 18:30 ECAV Dúbravka Štúdium Biblie Karol Badinský
0905/302 793
Utorok 16:30 Ferienčíkova 5 Štúdium Biblie Marek Riečan
0917/338 362
17:00 Ferienčíkova 5 Stretnutie mládeže Marek Riečan
0917/338 362
Streda 10:00 Ferienčíkova 5 Stretnutie seniorov Marek Riečan
0917/338 362
17:00 Ferienčíkova 5 Zdravotné cvičenie na chrbticu (SM systém) Alena Beczová
0910/422 167
17:00 UNIK Čitateľská skupinka “Písmožrúti” M. Majtán
0948/322 663
18:00 UNIK Anglické konverzácie / Kreslo pre hosťa / Večer hier M. Majtán
0948/322 663
18:00 Petržalka Otázniky života J. Turóci
0948/526 722
Štvrtok 17:00 UNIK Kondičné cvičenia na chrbticu Cvičenie pre zdravú chrbticu
19:00 UNIK Interaktívne štúdium knihy Izaiáš M. Majtán
0948/322 663
Piatok 17:00 UNIK Stretnutie mládeže Marek Riečan
0917/338 362