Aktivity zboru

Deň Čas Kde Aktivita Viac info
Pondelok 18:30 Online Štúdium Biblie Alexej Muráň
Streda 10:00 Ferienčíkova 5 Stretnutie seniorov Pavel Moudrý
17:00 Ferienčíkova 5 Zdravotné cvičenie na chrbticu (SM systém) Alena Beczová
18:00 Petržalka Stretnutie mládeže Alexej Muráň
Marek Majtán
Štvrtok 17:00 UNIK Kondičné cvičenia na chrbticu Cvičenie pre zdravú chrbticu