Aktivity zboru

Pravidelné aktivity zboru

Deň Čas Kde Aktivita Viac info
Utorok 16:00 Ferienčíkova 5 Štúdium Biblie Marek Riečan
0917/338 362
17:00 Ferienčíkova 5 Stretnutie mládeže Marek Majtán
0948/322 663
Streda 10:00 Ferienčíkova 5 Stretnutie seniorov Marek Riečan
0917/338 362
17:00 Ferienčíkova 5 Zdravotné cvičenie na chrbticu (SM systém) Alena Beczová
0910/422 167
18:00 Petržalka Otázniky života J. Turóci
0948/526 722
18:00 Dúbravka Štúdium Biblie Marek Majtán
0948/322 663
Štvrtok 17:00 UNIK Kondičné cvičenia na chrbticu Cvičenie pre zdravú chrbticu