Obnovenie Bohoslužieb v Bratislave

Milé sestry, milí bratia, milí priatelia, nariadenia vlády SR povoľujú stretávanie na Bohoslužbách v Bratislave (žltý okres) pri dodržaní týchto opatrení: sedenie: do 50 % kapacity, maximálne 250 osôb; exteriér: do 75 % kapacity,...

Aktuálne opatrenia v našom zbore + kázne ONLINE

Milé sestry, milí bratia, milí priatelia, vzhľadom na nariadenie ÚVZ SR Cirkev adventistov siedmeho dňa prerušuje vo svojich zboroch a skupinách spoločné sobotné Bohoslužby (vrátane spoločných stretnutí mládeže, študijných skupín a iných verejných činností)...

týždeň kresťanského domova 2021

Modlitebný týždeň kresťanského domova 2021

Čerstvé prieskumy ukazujú, že epidémia koronavírusu niektoré manželstvá zblížila, s mnohými však vážne zamávala. Druhý februárový týždeň bude preto vhodnou príležitosťou k modlitbám za týchto ľudí. Nechceme sa však len modliť, ale aj vhodným spôsobom prispievať k propagácii inštitúcie manželstva a rodiny v cirkvi i v spoločnosti.

Parte banner

Rozlúčka Hedviga Kabová…

S nádejou na stretnutie a s vďakou za spoločne prežité krásne roky oznamujeme všetkým našim blízkym, že po prežití 96 rokov naplnených neúnavnou láskou a obetavou službou, dňa 30. decembra 2020 zomrela naša skromná...

Dočasné prerušenie Bohoslužieb + kázne ONLINE

Vzhľadom na aktuálne obmedzenia budú v našom zbore na Ferienčíkovej prerušené spoločné sobotné Bohoslužby. Prerušené sú aj stretávania mládeže, študíjne skupinky a iné verejné činnosti cirkvi. Obmedzenia budú v platnosti dovtedy, pokiaľ kompetentné inštitúcie...

Modlitebný týždeň 2020

Modlitebný týždeň 2020 – Vernosť v kresťanskom životnom štýle

Neskorá jeseň je každoročne časom, kedy sa spoločne schádzame k modlitbám a duchovnému rozjímaniu. Modlitebný týždeň je príležitosťou, ak sa nám to po zvyšok roka nedarí, aspoň na jeden týždeň prežívať duchovné spoločenstvo s blízkymi ľuďmi z nášho okolia. Možno aj takýmto spôsobom nájdeme to správne odhodlanie hľadať takéto požehnanie pri spoločnom štúdiu a modlitbách aj počas ďalších dní, napriek sťaženým podmienkam zapríčineným koronavírusom.

Oznam – obmedzenie množstva ľudí na Bohoslužbách

Milé sestry, milí bratia, milí priatelia, na základe rozhodnutia zodpovedných orgánov nášho štátu Vás chceme informovať, že s platnosťou od 1. októbra 2020 platí obmedzenie množstva ľudí prítomných v jednom okamihu v našich zboroch...