Kluby zdravia, jesen 2023

 

 

Pozývame Vás na prednášky, besedy a príjemné stretnutia

Vstup je bezplatný.

Prednášky na Cablkovej

Vždy o 18:00 hod.

 

12. 10. PRAVDA AKO ZDRAVIE

MUDr. Igor Bukovský, PhD.

16. 11. PROGRAM ZDRAVÉHO CHUDNUTIA

doc. Ing. Rastislav Lagaňa, PhD.

7. 12. TRI NAJDÔLEŽITEJŠIE PRINCÍPY ZDRAVÉHO ŽIVOTA

Jaromír Novota

Miesto konania

Cablkova 3, Bratislava

Kontakt: 0911 756 777