Kategória: Akcie a udalosti

Modlitebný týždeň kresťanského domova 2023

Modlitebný týždeň kresťanského domova 2023

V čase od 11. do 18. februára 2023 prebehne modlitebný týždeň kresťanského domova. Pre tento rok sme zvolili tému „Manželské kontrasty“. Celý týždeň sa tak budeme môcť zamýšľať nad tým, či napriek odlišnostiam môžeme v našich manželstvách budovať harmonické vzťahy.

týždeň kresťanského domova 2021

Modlitebný týždeň kresťanského domova 2021

Čerstvé prieskumy ukazujú, že epidémia koronavírusu niektoré manželstvá zblížila, s mnohými však vážne zamávala. Druhý februárový týždeň bude preto vhodnou príležitosťou k modlitbám za týchto ľudí. Nechceme sa však len modliť, ale aj vhodným spôsobom prispievať k propagácii inštitúcie manželstva a rodiny v cirkvi i v spoločnosti.