Celoslovenská online Bohoslužba – Ten, ktorý prichádza

Sestry a bratia v Kristovi, prichádza doba, kedy sa budeme môcť vrátiť do zborov a oslavovať nášho Pána spolu a naživo. Verím, že sa na oslavu Božieho mena spolu so zborovou rodinou tešíte rovnako ako ja.

„Pieseň na cestu hore do Jeruzalema… Hľa, aké dobré a aké milé je to, keď bratia a sestry prebývajú jednomyseľne spolu!“ (Ž 133,1)

Jedno však tejto dobe bude chýbať. Možnosť, aby sme sa stretli ako celý Boží ľud na Slovensku. Ani tento rok nie je možné zorganizovať hromadné stretnutia, či už ide o Pieseň v službe evanjelia (PSE) v Banskej Bystrici, alebo o biblický týždeň, či iné veľké stretnutie, kde by sme mohli vo väčšom spoločenstve prežívať Božiu prítomnosť.

Milé sestry, milí bratia v Kristovi, rád by som vám ponúkol možnosť prežiť sobotu v spoločenstve celej cirkvi tu na Slovensku. Sobotu, počas ktorej sa môžeme prepojiť ako Boží ľud a spoločne prežívať Božiu milosť a Božie vedenie. Máme príležitosť jednorazovo využiť možnosti techniky a spojiť sa v spoločnej oslave nášho Stvoriteľa. Spolu môžeme vytvoriť priestor, kde si uvedomíme blízkosť príchodu nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista a kde uvidíme Krista ako Toho, ktorý prichádza, a Jeho príchod nemešká.

V sobotu 19. júna 2021 bude zorganizovaná online Bohoslužba s názvom “Ten, ktorý prichádza, do ktorej sa bude môcť zapojiť každý zbor (doslova – obrazom zo svojej zborovej miestnosti), každý jednotlivec či každá rodina zo svojho domova. Týmto spôsobom budeme spojení ako jedna duchovná rodina a zažijeme spoločnú skúsenosť prítomnosti a moci Ducha Svätého. Program bude jednoduchý, ale zároveň veľmi pestrý. Dopoludnia budeme počúvať skúsenosti bratov a sestier o tom, ako sa k nám Boh priznával uprostred pandémie. Do zdieľania skúseností sa bude môcť zapojiť ktokoľvek (Jediné obmedzenie bude čas. Ak bude skúseností viac, vytvoríme špeciálny priestor a čas, kde budú môcť byť tieto skúsenosti povedané.). Vytvoríme priestor na spoločné modlitby. Spoločne sa budeme modliť za všetkých, ktorých sa dotkli nenahraditeľné straty v dôsledku pandémie.

Dopoludnia bude kázať z Božieho slova brat Daniel Duda, ktorý sa k nám pripojí z Newbold v Anglicku. Program spoločnej online Bohoslužby bude pokračovať aj popoludní pre každého, kto sa pripojí. Daniel Duda bude mať prednášku s aktuálnou témou a po nej bude priestor na diskusiu. Podvečer budeme mať možnosť sa zapojiť do benefície počas koncertu pre našu humanitárnu organizáciu ADRA. Náš Nebeský Otec uznal za vhodné poslať prostredníctvom apoštola Jána posolstvo o prichádzajúcom Kráľovi Kráľov a Pánovi Pánov. Boží ľud, ktorý sa nachádzal v neľahkej situácii uprostred divokej búrky dejín, počul od svojho Boha slová nádeje a pokoja.

„Ján siedmim zborom, ktoré sú v Ázii: milosť vám a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý prijde, a od siedmich duchov, ktorí sú pred jeho trónom,“ (Zj 1,4)

Boh aj dnes, uprostred hučiacich vĺn pandémie, chce, aby sme prostredníctvom Jeho Slova počuli Jeho otcovský hlas a Jeho posolstvo nádeje o prichádzajúcim Kristovi: Zj 1,4 – Zborom, ktoré sú na Slovensku: „Milosť vám a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde.“

Milé sestry a milí bratia, využime túto jedinečnú príležitosť a spojme sa ako jedna Božia rodina pri spoločnej oslave nášho Pána, ktorého druhý príchod všetci netrpezlivo očakávame.

Program soboty 19. júna 2021
9:30 Zdieľanie skúseností
10:30 Chvály a modlitby
11:00 Prestávka
11:30 Kázanie – brat Daniel Duda (Najignorovanejší Ježišov príkaz)
12:30 Prestávka
14:30 Prednáška – brat Daniel Duda (Duchovný rast a konšpiračné myslenie)
15:30 Diskusia
18:00 Benefičný koncert pre humanitárnu organizáciu ADRA

 

František Kolesár, predseda Slovenského združenia CASD