Traja anjeli vyzývajúci k modlitbám – Desať dní modlitieb 2022

Ak zostávate vo mne a ak aj moje slová zostávajú vo vás, proste, o čo len chcete, a stane sa vám.“ (Ján 15, 7)

Milé sestry, milí bratia a milí priatelia,

v priebehu 5. až 15. januára 2022 realizuje naša cirkev po celom svete Desať dní modlitieb za vyliate Ducha svätého. Témou stretnutí, počas týchto 10tich dní, je „Traja anjeli vyzývajúci k modlitbám“. Hlavným autorom príspevkov modlitebného sprievodcu pre rok 2022 je Mark A. Finley. Mark A. Finley je aktívny evanjelista a predstavil viac ako 150 evanjelizačných sérií v 80tich krajinách sveta. V našom prostredí ho poznáme z vysielania NET.10 dní modlitieb 2022

V rámci modlitebných stretnutí sa môžeme zamerať aj na príhovorné modlitby, týkajúce sa osobných i zborových potrieb. Materiál v elektronickej podobe a ďalšie potrebné informácie nájdete na cirkevných stránkach tu: https://www.casd.sk/desat-dni-modlitieb-2022.

Ježiš nás neustále povoláva nielen k modlitbám, ale i k praktickej službe ľuďom vôkol nás. Premýšľajte prosím, čím môžete ako zborové spoločenstvo slúžiť ostatným navôkol. Záverečná sobota, 15. januára 2021, môže byť vyjadrením vďačnosti za Božie požehnanie, ktoré prichádza z Božej ruky, ako odpoveď na vaše spoločné modlitby.

Počas desiatich dní modlitieb sa môžete individuálne stretávať v skupinkách, ale bude aj možnosť sa stretávať online, každý večer od 5. januára o 18:00 hod. na linku Google Meet: https://meet.google.com/eez-cvmt-qrh. Budú sa tam striedať naši kazatelia, Pavel Moudrý a Alexej Muráň.

Prajeme vám, aby „Desať dní modlitieb“ bolo príležitosťou na prehĺbenie vzťahu s Bohom vašej modlitebnej skupiny, i zborovej rodiny.