Kluby zdravia, jesen 2023

 

 

Pozývame Vás na prednášky, besedy a príjemné stretnutia

Vstup je bezplatný.

Prednášky v Petržalke

Vždy o 18:00 hod.

 

19. 10. PROGRAM ZDRAVÉHO CHUDNUTIA
doc. Ing. Rastislav Lagaňa, PhD.

23. 11. OLEJNATÉ SEMENÁ A ICH VÝZNAM PRE ZDRAVIE

RNDr. Ľubka Ludhová

Miesto konania

Wolkrova 4, BA – Petržalka (v zasadačke na prízemí)

MHD: 83, 84, 88, 92, 99, 192 (zastávka Hálova)

Kontakt: 0948 526 722