Pozvanie pre nezadaných v rámci týždňa kresťanského domova

Srdečne pozývame nezadaných príjemne prežiť zlomok víkendu na rovnakej frekvencii slobodného vysielača Božej lásky.

Viac info v pozvánke.