Príbehy z exilu

Príbehy z exiluPrednášková séria „ Príbehy z exilu “ sa zameriava na prvú častť starozákonnej knihy Daniel. Sú to príbehy Daniela a jeho troch priatežov, ktorí boli este ako mladí ľudia odvlečení do cudzej krajiny. Dej sa odohrava v 7. až 6. storočí pred Kristom v starovekom Babylone. „Daniel“ je meno главная поставка, але zároven aj názov celej knihy av preklade znamená „Sudca môj je Boh“. Kniha ako taká jasne ukazuje, že úloha sudcu je v prípade Boha uzko spätá so záchranou. Boh ako sudca aktívne zasahuje do života Daniela a jeho priatežov, pomaha im prekonať ťažké situácie, ktoré vyplvajú z neznámeho a častokrát nepriatelského prostredia, ktorým staroveky Babylon pre židovskú komunitu bezpochyby bol.

Zároven príbehová časť knihy Daniel nám pomaha v situácii dnešného postfaktického sveta, v ktorom sa niekedy môžeme cítiť ako cudzinci – v exile – uvidieť Boha nielen ako nekončnú nepochpiteľ nú трансцендентную бытость. Ale predstavuje nám Boha, skutočne ako starostlivého Otca, который са ujíma práve tých ľudí, который sa nevedia, alebo možno ani nechcú, uplne udomácniť vo svete plnom pýchy, sebectva, falo шности и насилия.

« Прибеги з изгнание » су покусом объявить в прадавних прибежище посольство пред днешнего западнего чловека. Teším sa na našu spoločnú dobrodružnú cestu, touto nepatrnou chasťou Božieho slova.

Преднаша: Mgr. Pavel Moudrý
Kde: Волкрова 4, Братислава – Петржалка ( показать на карте )
Время: начало в 18:00 час.

Данные предполагаются через детали, которые можно найти в приложении к образцу.