Alžbeta Turčániová…

S hlbokým zármutkom v srdci, no s nádejou na skoré vzkriesenie Vám oznamujem, že naša sestra Alžbeta Turčániová (naša Betka) zosnula dočasným odpočinokm včera 21.9.2023 vo veku nedožitých 86 rokov.
Posledná rozlúčka bude 25.9. 2023 o 10:15hod
Prinášajme Bohu na modlitbách smútiacu rodinu a prosme pre nich o Boží pokoj v Jeho milujúcej náruči!