Rozlúčka Janko Skokan…

S bolesťou v srdci, ale s istotou vzkriesenia oznamujeme, že v utorok, 19. júna nás k dočasnému odpočinku opustil náš brat Janko Skokan. Ďakujeme Pánu Bohu za jeho život a za to, že sme skrze neho mohli prežívať veľké požehnanie. Pohrebná Bohoslužba bude v utorok, 26. júna o 13:15 v Krematóriu Lamač v Bratislave.

Ďakujeme vám za modlitby a slová povzbudenia pre smútiacu rodinu.