Genesis EXPO 2017 – Senec a Dúbravka

Genesis EXPO 2017 - SenecGenesis Expo 2017 je putovná výstava o stvorení spojená s prednáškami Mgr. Libora Votočku.
23.-27.10. v Senci a 20.11.-01.12.2017 v Dúbravke. Detailné informácie sú v priložených obrázkoch.

Srdečne vás všetkých pozývame, aby ste využili tento výnimočný čas a pozvali aj svojich známych, aby sme spolu s ľuďmi z nášho mesta mohli hovoriť nie len o pôvode života, ale aj o tom čo nás čaká.Genesis EXPO 2017 - Dúbravka

Do projektu budú zapojené aj školy, ktoré počas dňa budú prichádzať na výstavu a vždy večer bude o 17.00 hod. premietaný film a od 18.00 tematická prednáška.

Samotná inštalácia a presun výstavy je dosť náročný, preto Vás chceme požiadať o spoluprácu a dobrovoľníkov prosíme, aby sa hlásili u zborových kazateľov. Okrem inštalačných prác tiež potrebujeme každý deň, aby na mieste výstavy boli dvaja ľudia doobeda a dvaja ľudia poobede, ktorí budu nápomocní počas priebehu výstavy. Za vaše ochotné srdcia vopred ďakujeme.

Program prednášok v Dúbravke:

Genesis EXPO 2017 - Dúbravka, Program