Skúška Odvahy – letný tábor pre deti

Skúška Odvahy 2018OZ Klub Prieskumník – Pathfinder pozýva deti vo veku od 6 do 14 rokov na evanjelizačný letný tábor s názvom Skúška Odvahy, ktorý sa uskutoční od nedele 1. júla do nedele 8. júla 2018 vo Vavrišove pri Liptovskom Hrádku. Tábor je určený pre deti z detského korešpondenčného kurzu a deti, ktoré nemajú možnosť navštevovať družinu Klubu Pathfinder a aj pre ich kamarátov.

Deti zažijú dobrodružný príbeh Daniela v Babylone, získajú nové vedomosti ako aj zručnosti a to formou zaujímavých aktivít počas celodenného táborového programu. Kontakt a informácie o cene tábora sú v priloženom obrázku. V prípade záujmu môžete deti prihlásiť do 20. júna 2018 na kontaktné údaje v prihláške.

Jozef Plachý
predseda oz Klub Prieskumník – Pathfinder