Bohoslužby vďaky

Bohoslužby vďakySrdečne Vás pozývame na online ďakovné Bohoslužby, ktoré budeme mať spoločne oba bratislavské zbory.

Prvá Bohoslužba bude 24. decembra o 16:00 hod., na ktorej nás povedie brat Alexej Muráň. Téma bude Ján 3,16a: “Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna“. Bohoslužba bude zameraná do minulosti – čo pre nás Boh z lásky urobil.

Druhú Bohoslužbu 31. decembra o 16:00 hod. bude viesť brat Pavel Moudrý a téma bude Ján 3,16b: “aby nik, kto verí v neho nezahynul, ale mal večný život.” Bohoslužba bude zameraná na budúcnosť – akú budúcnosť prináša evanjelium o Ježišovi Kristovi a ako sa na budúcnosť pripraviť.

Link: https://meet.google.com/xku-ecri-fsd