Modlitebný týždeň 2021 – Posolstvo troch anjelov a poslanie cirkvi

„Potom som videl iného anjela letieť stredom neba: Mal večné evanjelium, aby ho zvestoval obyvateľom zeme, každému národu, kmeňu, jazyku a ľudu.“ (Zj 14,6)

Milé sestry, milí bratia a priatelia,

počas tohtoročného modlitebného týždňa sa budeme zaoberať témou posolstvo troch anjelov z knihy Zjavenie a poslaním cirkvi. Stredobodom učenia cirkvi i posolstva troch anjelov je dielo Ježiša Krista. On túži po tom, aby sme s ním bezvýhradne a úplne zjednotili svoje životy. Preto sa budeme zaoberať témami, ktoré sa venujú Božej láske, úcte k nášmu Stvoriteľovi a evanjeliu ako radostnej správe o nádeji pre tento svet. Autori prednášok tohtoročného modlitebného týždňa sú Ángel Manuel Rodriguez, ktorý pôsobil ako riaditeľ Biblického bádateľského inštitútu Generálnej konferencie, a jeho dcéra Dixil Lisbeth Rodriguez, redaktorka časopisu Adventist World.

Modlitebný týždeň bude prebiehať od 6. do 13. novembra. V prednáškach sa nezabúda ani na naše deti vo veku od 13 až 15 rokov. V sobotu, 13. novembra sa bude konať zbierka pre celosvetové misijné projekty Generálnej konferencie.

Prajeme vám všetkým Božie požehnanie zo vzájomného spoločenstva, radosť pri štúdiu Božieho slova a naplnenia Božím Duchom pri modlitebných stretávaniach. V príhovorných modlitbách myslime aj na predstaviteľov nášho štátu a na tých, ktorí nesú nemalú zodpovednosť v spoločnosti.

V elektronickej PDF verzii je možné si prednášky stiahnuť tu.

Od nedele 7. novembra do soboty 13. novembra bude každý deň o 18:00 hod. prebiehať online modlitebná skupinka na tomto linku: https://meet.google.com/eez-cvmt-qrh.