Presunutie Bohoslužieb do online priestoru

Milé sestry, milí bratia, milí priatelia,

vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu prerušujeme v našom zbore na Ferienčíkovej a v Dúbravke spoločné sobotné Bohoslužby (vrátane spoločných stretnutí mládeže, študijných skupín a iných verejných činností) od 6. novembra 2021 do odvolania. Výnimku tvoria iba obrady ako sobáš, krst a pohreb pri dodržaní aktuálne platných opatrení. Kazatelia zborov zostávajú vo svojej službe naďalej. Svoju službu vykonávajú podľa potreby a to prostredníctvom telefónov či iných elektronických komunikačných prostriedkov. Podľa vývoja situácie budeme ďalej informácie aktualizovať.

Najbližšie soboty bude teda od 9:30 hod. online interaktívne spoločné štúdium sobotnej školy, ktoré bude pokračovať príbehom pre deti a kázňou. Aktuálny odkaz na online kázanie nájdete v Rozpise Bohoslužieb.

Niektoré zbory tiež vysielajú Bohoslužby online a môžete ich nájsť napríklad na tejto stránke.

Viac všeobecných informácií a dokumentov výkajúcich sa mimoriadneho opatrenia nájdete na stránkach našej cirkvi.

Prajeme Vám, aby ste aj takýmto spôsobom naplno prežívali požehnanie zo sobotného dňa.