Rozlúčka Filoména Juríková…

So smutným srdcom Vám oznamujeme, že 23. októbra 2021 zaspala dočasným spánkom v Pánovi naša sestra Filoména Juríková. Posledná rozlúčka so sestrou Filkou bude v piatok, 29. októbra 2021 o 16:15 hod. v bratislavskom krematóriu.

Ďakujeme Pánu Bohu za našu sestru Filku a za to, že zaspala s nádejou na stretnutie sa s Pánom Ježišom Kristom. Zároveň ďakujeme za to, že myslíme na pozostalú rodinu na modlitbách a tiež vyjadrením úprimnej sústrasti.