Rozlúčka Helenka Francová…

18. mája ráno zaspala dočasným spánkom smrti naša sestra Helenka Francová. Pohrebná rozlúčka s našou Helenkou bude v utorok 26. mája o 10:00 hod. na ružinovskom cintoríne.

Ďakujeme Pánu Bohu za našu Helenku a za to, že zaspala s nádejou na stretnutie sa s Pánom Ježišom Kristom. Zároveň ďakujeme za to, že myslíme na pozostalú rodinu na modlitbách a tiež vyjadrením úprimnej sústrasti.