Seminár živej modlitby ONLINE – pokračovanie

Opäť Vás pozývame na pokračovanie semináru živej modlitby online. Pokračovanie bude bývať od 5. júna každú nedeľu o 7:30 hod. a každý utorok o 19:00 hod.

Link: https://meet.google.com/xku-ecri-fsd

 


Seminár živej modlitby

Príprava na budúcnosť spočíva aj v modlitebnom živote nielen jednotlivca, ale aj celého zborového spoločenstva. Preto Vás srdečne pozývame na seminár o modlitbe od 16. januára, ktorý bude aj o tom, ako prepojiť osobný modlitebný život jednotlivca s celým telom Kristovým (celým bratislavským spoločenstvom). Tento seminár bude prebiehať online. Každé stretnutie bude len 30 minút a budete si môcť vybrať každý týždeň zo štyroch rôznych časov a to v nedeľu o 7:30 alebo 18:00, alebo v stredu o 10:00 alebo 18:30. Od 1. februára bude seminár aj v utorky o 19:00 hod. Každý týždeň bude preberaná jedna téma. Toto všetko robíme preto, aby sme naštartovali zborový modlitebný život, pretože si uvedomujeme naliehavú potrebu Ducha Svätého.

V lete túžime urobiť evanjelizáciu, ale nechceme ju robiť vo vlastnej sile a vo vlastnej múdrosti. Uvedomujeme si potrebu Ducha Svätého, ktorému sa chceme plne odovzdať, preto dávame dôraz na modlitbu, osobné skúsenosti a vzájomné prežívanie možno niečoho nového pre naše spoločenstvo. Túžime po tom, aby sa misijný tým postupne rozrastal, aby sa každý mohol zapojiť svojimi darmi. Aby sme sa spojili na modlitbách a prekonali tak rôzne bariéry, ktoré dnes tak veľmi rozdeľujú ľudí.

Seminár bude prebiehať online cez Google Meet na linku https://meet.google.com/xku-ecri-fsd.

Všetky materiály z tohto seminára budú postupne dostupné na tomto linku.

Ježiš pristúpil a povedal im: “Daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi. Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. (Mt 28:18-20)