Modlitebný týždeň kresťanského domova 2020

Modlitebný týždeň kresťanského domova 2020Po roku je tu opäť Národný týždeň manželstva (NTM) alebo, ak chcete, Týždeň kresťanského domova, a to od 8. do 15. februára 2020. Je to skvelá príležitosť na rekapituláciu našich partnerských a rodinných vzťahov.

Organizačný tím českého NTM navrhol, aby sme sa tento rok zaoberali témou „manželstvo v sieti“. Netušíte, „čo tým chcel básnik povedať“? Potom vás srdečne pozývam, aby ste sa zamysleli nad prednáškami, ktoré pre vás na danú tému pripravila skupina kresťanských teológov a psychológov.

Rád by som im za ich službu poďakoval a vám čitateľom poprial, aby ich úvahy obohatili váš vzájomný manželský a rodinný dialóg. Zároveň by som vás chcel povzbudiť, aby ste sa o tieto prednášky podelili so svojimi priateľmi, a to nielen zo zborov, ale aj mimo nich. NTM je jedinečnou príležitosťou na to, aby sme laickú i odbornú verejnosť motivovali k väčšiemu záujmu o inštitúciu manželstva, ktorá v poslednom čase prechádza citeľnou krízou.

Majster Ján Hus vo svojom kázaní o zázračnom rybolove (Luk 5‚1–11), ktoré predchádzalo povolaniu Ježišových učeníkov, napísal: Kazateľ má poznať Pána Boha dostatočne hlboko, lebo Kristus Petrovi hovorí: „Zatiahni na hlbinu.“ Keď to tak bude kazateľ robiť, sieť Božieho slova vyvlečie mnohých z mora tohto sveta, to znamená z pýchy, smilstva a iných hriechov… Držme sa Kristovej siete, aby sme nezostali v sieti diabla. Perme sieť lásky, aby sme zistili, čo sme v milovaní Boha a blížneho v minulosti zanedbali. Umyme to slzami a svätým pokáním. Amen.

Prednášky MT KD 2020