Joel – víkendy duchovnej obnovy

Pozrite si rozhovor, v ktorom sú všetky potrebné informácie o pripravovaných víkendoch duchovnej obnovy určených pre zbory. Tieto víkendy duchovnej obnovy sú pripravované kazateľmi Slovenského združenia a majú názov “Joel“, pretože Joel je v Biblii predstavený ako prorok Ducha.

„Teraz však — znie výrok Hospodina — vráťte sa ku mne celým srdcom, v pôste, plači a náreku!… Potom vylejem svojho ducha na každého človeka.“ (Joel 2:12, 2:28)