Kategória: Oznamy

HopeTV.sk banner

Kresťanský internetový portál HopeTV.sk

Dňa 5.4.2017 bol spustený kresťanský internetový portál HopeTV.sk, ktorý je súčasťou medzinárodnej televíznej siete Hope Channel. Spolupracuje s univerzitami, nemocnicami, vydavateľstvami, rozhlasovými a televíznymi stanicami po celom svete. Táto spolupráca prináša programy, ktorých cieľom...

10 dní modlitieb 2017

Živá svätyňa – Desať dní modlitieb

V dňoch 11. až 21. januára 2017 usporiada naša cirkev po celom svete Desať dní modlitieb za vyliatie Ducha Svätého. Tematikou stretávania v priebehu týchto dní je „Živá svätyňa“. Spoločne sa vyberieme do svätyne...

PF2017

PF 2017

Modlitebný týždeň 2016

Modlitebný týždeň 2016 – Misia v našom živote

Myšlienka misie má pôvod v nebi. Skôr než hriech zasiahol svet, božská Trojica pripravila plán záchrany ľudstva v prípade, že sa satanovi podarí zviesť ľudstvo na hriech. Keby sa tak stalo, Boh Otec vyšle...

Klub Pathfinder v Petržalke

Cieľom činnosti klubu prieskumník Pathfinder je snaha podporiť rozvoj osobnosti mladých ľudí a to v oblasti fyzickej, duchovnej i mravnej, s dôrazom na vytváranie pozitívneho vzťahu k prírode, spoločnosti i jednotlivým ľuďom v duchu kresťanských zásad.

Oznam – mimoriadna zmena Bohoslužby

Milí bratia, milé sestry, milí priatelia, vzhľadom na prebiehajúce stavebné úpravy v našom zbore si Vám dovoľujeme oznámiť, že v sobotu 26.3.2016 sa mimoriadne presúva pobožnosť z Ferienčíkovej do Dúbravky. Začiatok Bohoslužby je 9:30...

Modlitebný týždeň kresťanského domova

Modlitebný týždeň kresťanského domova

V týždni od 6. do 13. februára 2016 prebehne vo zboroch i v rodinách celej našej Česko-slovenskej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa modlitebný týždeň oddelenia kresťanského domova. Autorom tohtoročných prednášok pod názvom: „Manželstvo, raj...

ADRA Chorvátsko

ADRA – Staň sa dobrovoľníkom a pomáhaj utečencom v Chorvátsku

V súčasnosti Európa zažíva najväčší prílev utečencov a migrantov od konca druhej svetovej vojny. Na potreby týchto ľudí reaguje aj ADRA Slovensko projektom v spolupráci s ADRA Chorvátsko. Je to príležitosť aj pre vás pripojiť sa k dobrovoľníkom a priložiť ruku k dielu.